Az ügyvédi munkadíj (megbízási díj) az ügyvéd és az Ügyfél szabad megállapodásának tárgya. Tájékoztató jellegű azonban a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003.(VIII.23.) IM. rendelet. (Átirányítás a jogszabályt tartalmazó www.bpbar.hu honlapra.) Az ügyvédi munkadíjban több módon is meg lehet állapodni:
1. Óradíj
2. Átalánydíj
3. Sikerdíj
4. Szerződési érték szerinti díj
5. Mindezek kombinációja.


Az ügyvédi munkadíjon felül a készkiadások felmerülésével is számolni kell, különösen akkor, ha a székhelyen (Budapesten) kívül kell az adott tevékenységet, eljárást folytatni.

Vidéki vagy külföldi tevékenység során a készkiadásokon felül felmerülhet helyettesítő ügyvéd vagy partner iroda igénybevétele, mely további költséget eredményezhet, erre azonban csak külön és kifejezett megállapodás alapján kerülhet sor, a helyettes illetve partner tevékenységi körének, személyének részletes egyeztetése alapján.

 

copyright 2011. © dr. Sebestyén Tamás
A honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének Az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalásának figyelembevételével készült.
Ezt a honlapot dr.Sebestyén Tamás, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.